Koszyk 0

000PLN

Brak produktów w koszyku.

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

 • 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Norauto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres:ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, tel.:22 515 10 02, e-mail: sklep@norauto.pl .
 • 2. Cele w jakich możemy przetwarzać dane osobowe, w zależności od źródła pochodzenia:

Lp.

Źródło informacji

Cel przetwarzania

Dane Klientów

1.

Zakupy w sklepie internetowym norauto.pl
 • Wykonania zawartej umowy tj. realizacja zamówienia: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);
 • Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);
 • W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f  „RODO”);
 • Marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb za pomocą profilowani (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
 • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
2.

Zakupy w sklepie stacjonarnym Norauto, w przypadku gdy proszą Państwo o wystawienie faktury lub korzystają Państwo z usług serwisowych lub usług takich jak: wypożyczalnia czy przechowalnia opon
 • Wykonania zawartej umowy tj. realizacja zamówienia: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);
 • Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);
 • W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f  „RODO”);
 • Marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb za pomocą profilowani (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
 • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
3.
Karta Klienta Norauto
 • Zgoda na założenia karty (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”);
 • Marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb za pomocą profilowani (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
 • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
4.

Dane otrzymywane podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji e-mail, korespondencji w ramach formularzy elektronicznych
 • Wykonania zawartej umowy lub przed jej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);
 • Udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);
 • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
5.
Dane otrzymywane podczas spotkań i znajdujące się w zawieranych Umowach
 • Wykonania zawartej umowy tj. realizacja zamówienia: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”); (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);
 • W celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);
 • Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);
 • W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f  „RODO”)
 • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
6.

Newsletter
 • Marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb za pomocą profilowani (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
 • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
7.

Reklamacje
 • W celu realizacji reklamacji, w związku z dokonanym zakupem w sklepie Norauto (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);
 • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
8.

Odstąpienie od umowy
 • W celu realizacji odstąpienia od umowy, w związku z dokonanym zakupem w sklepie Norauto (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);
 • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).

Dane Kontrahentów i innych osób kontaktujących się z Administratorem

9.

Dane otrzymywane podczas spotkań i znajdujące się w zawieranych Umowach
 • Wykonania zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);
 • W celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);
 • Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);
 • W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f  „RODO”);
 • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
10.

Dane znajdujące się w korespondencji elektronicznej i papierowej
 • Bieżący kontakt z naszymi Kontrahentami i Podmiotami Współpracującymi, z którymi mam podpisane umowy, w celu ich realizacji
 • Kontakt z firmami i ich przedstawicielami, z którymi prowadzimy negocjacje przed zawarciem umowy;
 • Odpowiedzi na wszelkie inne zapytania, które trafiają do nas na oficjalne adresy umożliwiające komunikację elektroniczną.
 • (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b lub lit. f  „RODO”);


 • 3. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być:
    a) Osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;
    b) Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
    c) Spółki powiązane z Administratorem – spółki z grupy kapitałowej;
    d) Podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa;
    e) Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy i banki.

 • 4. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 • 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 3:
  a) W związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności dotyczących przechowywanie dowodów księgowych lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
  b) W związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

 • 6. Prawa przysługujące osobom, których dane przetwarzamy:

  a) Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
  b) Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
  c) Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
  d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
  e) Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
  f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.

 • 7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”;

 • 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”;

 • 9. Podanie danych w każdym celu jest dobrowolne, ale w przypadku niektórych z nich (takich jak: zawarcie umowy – zakup towarów, reklamacje , zwroty, inne usługi oferowane przez Norauto) jest niezbędne do ich realizacji, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia wykonania przez Norauto określonych zobowiązań.

 • 10. W ramach marketingu bezpośredniego – w celu oferowania Państwu naszych produktów i usług, w tym dobieranie ich pod kątem Państwa potrzeb możemy wykorzystywać profilowanie. Działania związane z profilowaniem w celach marketingu bezpośredniego nie wywołują wobec Państwa skutków prawnych. Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec marketingu.Powrót

Informacja o plikach cookie

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony www.
Więcej w Polityce prywatności.

Zgadzam się.
Tniemy ceny na opony i wysyłka gratis

Tniemy ceny na wybrane opony